Rogaininga „Kuiteņa maldonis 2018” nolikums.

1. Mērķis

 • Popularizēt rogainingu kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

 • Noteikt, kuri ir labākie rogaineri dažādās vecuma grupās un distancēs.

 • Popularizēt Strenču novada, Sedas pilsētas, Jērcēnu pagasta un dabas lieguma „Sedas tīrelis” kultūrvēsturisko  mantojumu un ainavisko skaistumu.

2. Sacensību norises laiks un vieta.

Rogainings “Kuiteņa maldonis 2018" (3h / 6h) neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies:

 • 14.10.2018. – Strenču novads, Seda.

 • Starts un finišs – Sedas kultūras nams.

 3. Sacensību dienas programma 

 • 08.00 – 10.00 numuru izsniegšana

 • 08.00 – 10.00 jaunu komandu reģistrācija 

 • 10.00 – karšu izsniegšana

 • 10.45 – 10.59 Sportident reģistrēšana (check)

 • 11.00 – starts 3h un 6h distancēm

 • 14.00 – kontrollaika beigas 3h distancei

 • 15.00 – apbalvošana 3h distancei

 • 17.00 – kontrollaika beigas 6h distancei

 • 18.00 - apbalvošana 6 h distancei

 4. Dalībnieku grupas un distances

Distance / Grupa

M-O

W-O

X-O

M-J

W-J

X-J

M-V

W-V

X-V

M-SV

W-SV

X-SV

 

G

 

Kuiteņu maldonis 3 h

 

V

 

V

 

-

 

-

 

V

Kuiteņu maldonis 6 h

 

V

 

-

 

V

 

V

 

-

 • M-O, W-O un X-O: vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas

 • M-J, W-J un  X-J: vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem

 • M-V, W-V un X-V: vīriešu, sieviešu un jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem

 • M-SV, W-SV X-SV: vīriešu, sieviešu un jauktās veterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem

 • G - grupa ģimenēm, kurās viena dalībnieka vecums ir 14 un mazāk gadu. Ģimenes grupā komandas dalības maksa tiek rēķināta pēc tās dalībnieku vecuma grupām. Datums dalībnieku vecuma, sacensību grupas un dalības maksas noteikšanai-14. 10. 2018.
 

5. Dalības maksa

Periods

Jaunieši līdz 18 gadiem

Pieaugušie
18–54

Veterāni
55 un vecāki

01.09.-10.09.

9 €

18 €

14 €

11.09.-08.10.

15 €

25 €

20 €

14.10 uz vietas Sedā

20 €

30 €

25 €

Dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.
Dalības maksā ietilpst –  sacensību SI atzīmēšanās čips, kartes izgatavošana, aproces, dalībnieka numurs, saspraudes, ūdens trasē un uzkodas finišā, rezultātu fiksēšanas iekārtas un rezultātu apstrāde, tiesnešu darbs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, sacensību organizatoriskie izdevumi

6. Dalības maksas samaksas kārtība

Dalības maksu, lūdzu, pārskaitīt uz kontu:

Biedrība "Meža taku skrējieni"

Reģ. nr. 40008249642

A/S Swedbank konts LV83HABA0551041534505

Maksājuma mērķī norāda – KM2018, komandas nosaukumu, vārdu, uzvārdu, distanci.

Samaksa par pieteikšanos līdz 10.09. un 08.10. obligāti jāveic līdz attiecīgā pieteikuma beigu datumam (ienākošajam maksājumam ne vēlāk kā 12.09. vai 10.10)! Pretējā gadījumā, iestājas nākamais samaksas apmērs.

Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, lūdzu rakstīt : info@cet.lv, norādot maksātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas konts), kā arī par ko izrakstāms rēķins.

Komandas, kuras nav veikušas apmaksu pilnā apmērā, sacensībām netiek pielaistas.

7. Rezultāti, uzvarētāju apbalvošana

Komandas rezultātu veido SI kartēs reģistrēto KP iegūto punktu summa, atskaitot soda punktus. Ja kādai no komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar tā komanda, kas konkrēto punktu summu savākusi īsākā laikā.

Kuiteņu maldonis 3 h distancē tiks apbalvoti 1.– 3. vietas ieguvēji katrā grupā. Komandas, kas sacenšas juniors grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās.

Kuiteņu maldonis 6 h distancē tiks apbalvoti 1.– 3. vietas ieguvēji katrā grupā. Komandas, kas sacenšas senioru un veterānu grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās

Ņem līdzi izslēgtu mobilo tālruni ar uzlādētu bateriju, lai ārkārtas situācijā būtu iespēja sazināties ar organizatoriem.Apģērbies atbilstoši laika apstākļiem.

Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni.

8. Foto

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

9. Noteikumi, tiesāšana, sodi un īpaši norādījumi

Sacensības notiek saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, ja šajā nolikumā nav noteikts citādi. Noteikumu versija latviešu valodā publicēta Latvijas rogaininga mājaslapā: http://rogaining.lv/?ucat=3.
Katrai komandai pirms starta tiek izsniegts:

 • karšu komplekts – sacensību karte katram dalībniekam. Kartes ir mitrumizturīgas, bet sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par kartes saglabāšanu mitruma apstākļos.

Dalībniekiem sacensībās aizliegts:

 • Šķērsot māju pagalmus, ja vien tiem cauri neiet ceļš

 • Šķērsot sējumus

 • Šķērsot aizliegtās teritorijas

 • Atstāt distancē jebkāda veida atkritumus

Komandu numuri A5 formātā paredzēti komandu atpazīstamībai. Numuri jāpiestiprina pie dalībnieka apģērba vai somas.

Atzīmēšanās kontrolpunktos notiek, izmantojot SPORTIdent atzīmēšanās sistēmu.

Lai kontrolpunkts tiktu ieskaitīts, visiem komandas dalībniekiem jāatzīmējas vienas minūtes ietvaros. Kontrolpunkti norādīti ar oranži baltām orientēšanās prizmām.

 • Par katru nokavētu minūti pēc sacensību kontrollaika komanda saņem 1 soda punktu, kas tiek atskaitīts no komandas savākto punktu skaita. Ja komanda finišē vairāk kā 30 minūtes pēc sacensību kontrollaika, komandai tiek atņemti visi punkti.

 • Par katru pārrautu SI kartes aproci komanda saņem 25 soda punktus, kas tiek atskaitīti no komandas savākto punktu skaita.

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai. Dalībnieki, kas piesakās, bet nepiedalās sacensībās un līdz 7 oktobrim neatsūta rakstisku atteikumu, apmaksā 50% no dalības maksas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Organizatoriem ir tiesības piešķirt dalības maksas atlaides sponsoru un atbalstītāju pārstāvjiem,ģimenēm.

10. Izmaiņas nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 30 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

11. Organizators

Biedrība "Meža taku skrējieni" un SIA "Burģis" sadarbībā ar Strenču novada domi. 

12. KP vērtību noteikšana

KP vērtība ir KP numura desmitu skaitlis, vērtību diapazons no 1 līdz 6. Sacensību apvidū tiks izvietoti 50 KP.

13. Svarīgi

Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu darbību.

Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos tīklos, kā arī publiskajos medijos.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi vai treneri.

Dalībnieki paši atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme sacensību rajonā netiks ierobežota.

14. Karte

Kartes autors un distances plānojums-Raimonds Lapiņš.

 

logo daba

 

 

Jūs atradīsieties īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā “Sedas purvs”!