Mēbeļu veikals "'Čiekurs" dailrade

 

Skrējiena PATRIOTS 2022 nolikums

 
1. Norises laiks, vieta un dienas kārtība

Skrējiens neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies 2022. gada 13 novembrī Jelgavas novada Valgundes pagasta Ziemassvētku kauju muzeja «Mangaļi» teritorijā un apkārtnē.

 • 10.00–11.45 reģistrācija 23+ km distancei
 • 10.00–13.00 reģistrācija 8+ km distancei
 • 12.00 starts 23+ km distancei
 • 13.15 starts 8+ km distancei
 • 15.00 bezmaksas ekskursija gida pavadībā
 • 16.00 abu distanču uzvarētāju apbalvošana un izloze

*PASĀKUMA NOSISES KĀRTĪBA VAR MAINĪTIES, ŅEMOT VĒRĀ MINISTRU KABINETA TĀ BRĪŽA
NOTEIKUMUS PAR EPIDEMIOLOĢISKO SITUĀCIJU VALSTĪ. IZMAIŅĀM SEKOJIET LĪDZI FACEBOOK
UN SAVĀ REĢISTRĒJOTIES NORĀDĪTAJĀ E-PASTĀ!

2. Distance un kontrollaiks

Distance

Kontrollaiks

8+ km skriešana / nūjošana

2,5 h

23+ km skriešana / nūjošana

4 h

 3. Dalībnieki

Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem, kuri starta brīdī sasnieguši:
 • 8+ km distancē 14 gadu vecumu
 • 23+ km distancē 18 gadu vecumu
Svētku skrējienā «Patriots» var piedalīties arī jaunāki dalībnieki, nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas atbildību par dalībnieka atbilstību distancei.

Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot numuru.

Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

Dalības maksas skatīt 6. punkta tabulā.

4. Uzkodu punkti
 

Distance

Uzkodu punktu skaits
Vieta

23+ km skriešana / nūjošana

1

Ložmetējkalns (14. km)

 
Uzkodu punktā sacensību organizatori dalībniekus nenodrošina ar krūzēm un glāzēm. Lai padzertos, katrs dalībnieks izmanto savu līdzi paņemto krūzi,glāzi vai citu trauku.
 
5. Apbalvošana

Absolūti ātrākie skrējēji kā 23+ km, tā arī 8+ km distancēs vīriešu un sieviešu konkurencē tiks apbalvoti ar ceļojošām balvām, kas darinātas speciāli svētku skrējienam «Patriots».

Ar izlozes palīdzību (pēc dalībnieku numuriem) tiks noteikti skrējiena atbalstītāju sarūpēto pārsteiguma balvu īpašnieki.

6. Dalības maksa un reģistrācija

Reģistrējies ONLINE no 7. septembra

Dalības maksa jāveic uz kontu:
Biedrība "Meža taku skrējieni"
Reģ. Nr. 40008249642
Swedbank konts: LV83HABA0551041534505
Maksājuma mērķī norādi PAT2022, vārds, uzvārds, distance.
 
 

Distance\Apmaksas datums

07.09. - 07.10

08.10 - 06.11

uz vietas 13.11

8+km

15 € (personalizēts dalībnieka numurs)

20 € (personalizēts
dalībnieka numurs)

25 €

23+km

25 € (personalizēts dalībnieka numurs)

30 € (personalizēts
dalībnieka numurs)

35 €

 
Dalības maksā iekļauts: dalībnieka numurs, rezultātu uzskaite finišā, uzkodas finišā (visiem) un trasē (23+ distancei), pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi. Katrs svētku skrējiena dalībnieks kopā ar sacensību numuru saņems pasākuma piemiņas nozīmīti. Ja sportists atsauc piedalīšanos, dalības maksa netiek atmaksāta.

Dalības maksa netiek atdota Force Majeure gadījumos. Dalībnieki, kuri pieteikušies un samaksājuši par kādu citu biedrības Meža taku skrējieni pasākumu, kurš no mums neatkarīgu iemeslu dēļ nav noticis var pieteiktes Patriotā 2021 jebkurā no abām distancēm un papildus nemaksāt. 

7. Aktuāli

Ja kāds dalībnieks startē ar nūjām, tās jānes līdzi visu distanci. Ja dalībnieks reģistrējies kā nūjotājs, nūjām jābūt un tās jālieto OBLIGĀTI!

Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi. Nedrīkst atteikt palīdzību citiem sportistiem traumu un citu problēmu gadījumos.

Sacensības notiek Ķemeru nacionālā parka teritorijā, tāpēc jāievēro saistošie noteikumi par uzvedību, atrodoties parka teritorijā. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktā esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Lai nodrošinātu skrējiena PATRIOTS kvalitatīvu darbību, reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma attiecīgajiem pantiem, kā arī Vispārējo datu aizsardzības regulai ("GDPR").

Lai nodrošinātu skrējiena norisi, dalībnieks piekrīt, ka personas dati tiek nodoti sekojošiem ārējo servisu nodrošinātājiem:

 • GANDI SAS (reģ nr. 423 093 459 RCS PARIS, Francija) - mākoņpakalpojums
 • SIA Digitālā Pele (reģ.nr.: 40003894486) - sacensību numuru drukāšana
 • SIA Hopsaa (reģ.nr.: 40103192076) - sacensību rezultātu uzskaite

8. Foto

Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās strādās fotogrāfi, kas sacensību gaitā iemūžinās dalībniekus. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem skrējiena PATRIOTS 2022 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

9. Izmaiņas nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā līdz 12.10.2022. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Ņemot vērā Ziemassvētku kauju muzeja «Mangaļi» apkārtnes teritorijas lielumu, skrējiena organizatoriem ir tiesības noteikt dalībnieku skaita limitu, par to informējot sacensību dalībniekus reģistrācijas laikā.
 
10. Organizatori

Biedrība «Meža taku skrējieni» un SIA «Burģis» sadarbībā Kara muzeju, tā filiāli – Ziemassvētku kauju muzeju «Mangaļi», Jelgavas novada pašvaldību, Aizsardzības ministriju un ZS 52. kājnieku bataljonu, SIA «Daiļrade Koks».

11. Starta / finiša atrašanās vieta

Ziemassvētku kauju muzejs (Jelgavas novada Valgundes pagasta «Mangaļos», LV-3017).