NOLIKUMS

Nakts maratons "ZILONIS MALTUVĒ 2022"

 

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt skriešanu un nūjošanu brīvā dabā un ainaviski interesantā vidē nakts
laikā.
1.2. Popularizēt Ropažu novadu.


2. Sacensību vadība
2.1. Sacensības organizē biedrība “Meža taku skrējieni” sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību.
2.2. Sacensību direktors – Vilmārs Zeme (+371 22063660, v.zeme@inbox.lv).


3. Vieta un laiks
3.1. Sacensību norises datums – 2022. gada 4.–5. jūnijs.
3.2. Sacensību starts un finišs – atpūtas komplekss “Namdara darbnīca”


4. Trases

11+km
 • Starts – 4. jūnijā plkst. 23.59
 • Laika limits – 2 stundas
 • Apbalvošana – plkst. 2.00

17+ km

 • Starts – 4. jūnijā plkst. 23.59
 • Laika limits – 4 stundas
 • Apbalvošana – plkst. 3.30

5. Dalībnieku vecuma grupas
Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem, kuri starta dienā ir sasnieguši šādu vecumu:

Distance / Grupa V/S - 1 (1991. – 2007. g. dz,) V/S - 2 (1980. – 1990. g. dz.) V/S - 3 (1980. g. un vecāki) V/S - Nūjo (2007. g. un vecāki)
11+ km
17+ km
 • Sacensībās var piedalīties arī jaunāki dalībnieki, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās sacensībās vai to laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas atbildību par dalībnieku.


6. Dalības maksa un reģistrācija
6.1. Dalībnieku pieteikšanās notiek internetā – www.cet.lv.
       Reģistrācija tiek atvērta 2022. gada 11. aprīlī.
6.2. Dalības maksa ir vienāda gan skrējējiem, gan nūjotājiem.

Reģistrēšanās un dalības apmaksas datums 11+ km 17+ km
11.04.22.–01.05.2022. 15 € 20 €
02.05.22.–29.05.2022. 20 € 25 €
Uz vietas 04.06.2022. 25 € 30 €
 • Reģistrējoties ONLINE individuāli, Ropažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem tiek piešķirta atlaide 20 %

6.3. Dalības maksā ietilpst: personalizēts dalībnieka numurs (dalībniekiem, kas reģistrējusies līdz 29.05.2022.), uzkodas un dzērieni trasē (17+ km) un finišā, rezultātu uzskaite finišā, trases marķējums, tiesnešu darbs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā un sacensību organizatoriskie izdevumi.
6.4. Ja dalībnieks atsauc savu dalību, dalības maksa netiek atmaksāta.
6.5. Dalības maksa netiek atmaksāta arī force majeure gadījumos.
6.6. Reģistrējoties samaksa veicama:
Biedrība "Meža taku skrējieni",
reģ. nr. 40008249642,
adrese: Vairoga iela 3, Ikšķile, LV-5052,
Konta nr. LV83HABA0551041534505
AS Swedbank,
Maksājumā obligāti norādīt : vārds, uzvārds, distance, "Zilonis 2022".

7. Uzkodu punkti

Distance Uzkodu punktu skaits Vieta
11+ skriešana / nūjošana 0 -
17+ skriešana / nūjošana 1 10. km

Skrējienā dalībnieki dodas katrs ar savu dzeramo trauku, jo uzkodu (dzeršanas) punktos vienreiz lietojamo kartona vai plastmasas glāžu NEBŪS! MTS kategoriski iestājas pret atkritumu kalnu nevajadzīgu vairošanu un dabas resursu vieglprātīgu izšķērdēšanu.

8. Skrējēju veselības stāvoklis un ekipējums
8.1. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību attiecīgās distances veikšanai un apliecina to ar parakstu, saņemot dalībnieku numuru.
8.2. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
8.3. Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai risinātu radušos situāciju un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni +371 22063660 .
8.4. Sacensību organizatori pilnvarojuši trases tiesnešus sekot sacensību norisei tā, lai tiktu maksimāli ievēroti pašpietiekamības noteikumi, izslēdzot jebkādu sportista atbalstītāja palīdzību, izņemot gadījumu, ja ir nepieciešama mediķu palīdzība.
8.5. Līdzjutēji nedrīkst palīdzēt ekipējuma apkopšanā, noņemšanā, ēdienu un dzērienu pasniegšanā, kā arī nedrīkst atrasties kopā ar sportistu trasē. Aizliegts sportistus pavadīt arī ar velosipēdu.
8.6. Sacensību gaitā tiesnešiem ir tiesības sportistu uz laiku apturēt, lai sakārtotu dalībnieka numuru, ja tas ir atplīsis vai citādi nav redzams.
8.7. Ja kāds dalībnieks startē ar nūjām, tās jānes līdzi visu distanci. Ja dalībnieks reģistrējies kā nūjotājs, nūjām jābūt un tās jālieto OBLIGĀTI!
8.8. Obligātais ekipējums visiem sacensību dalībniekiem:  

Trase Pieres vai rokā turams lukturis Aizmugurē stiprināma sarkana/zaļa signāllampiņa /degoša vai mirgojoša Mobilais tālrunis (uzlādēts) Folijas sega - pārklājs
11+ km Obligāts Ieteicams
17+ km Obligāts Ieteicams

8.9. Obligātais ekipējums jāsaglabā līdz finišam, un trases tiesnešiem ir tiesības veikt obligātā ekipējuma pārbaudi.


9. Apbalvošana
9.1 Ar balvām tiks apbalvoti absolūtie uzvarētāji (1.- 3. vietas ieguvēji) sieviešu un vīriešu kategorijā katrā distancē. Ar diplomiem tiks apbalvoti 1.– 3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā
9.2 Katrs finišētājs saņems piemiņas medaļu.


10. Apbalvošana un sacensību programma

04.06. plkst. 20.00 - 23.45  numuru saņemšana un jaunu dalībnieku reģistrācija;
          plkst. 23.59 starts abām distancēm;

07.06. plkst. 02:00 11+ km distances dalībniekiem,
          plkst. 03:30 17+ km distances dalībniekiem,

11. Trases marķējumi
11.1. Trases marķētas ar atstarojošiem elementiem. Trases krustojumos vai asos pagriezienos papildus tiks izmantotas virziena norādes, bet pirms bīstamākajām vietām – grāvjiem, miklājiem, stāvām nogāzēm vai satiksmes ceļiem – tiks izliktas papildu brīdinājuma zīmes.
11.2. Marķējumi tiks izvietoti 1–2 dienas pirms sacensību sākuma un novākti 2 dienu laikā pēc sacensībām.
11.3. Ja sacensību laikā esi apmaldījies vai kādu laiku neredzi marķējumu, centies atgriezties vietā, kur pēdējo reizi redzēji marķējumu. Ja domā, ka marķējums ir nepareizs, zvani tiesnesim un seko viņa norādījumiem, bet pats tos nemaini.
11.4. Marķējumus nebojā un neplēs, un, ja redzi, ka tas ir izdarīts, novieto vai piesien marķējumu atpakaļ.


12. Tiesāšana, sodi un diskvalifikācija
12.1. Rezultātu fiksēšanai tiek izmantota elektroniskā laika kontroles sistēma.
12.2. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikumā minētās prasības.
12.3. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.
12.4. Jebkura palīdzības sniegšana sportistiem no malas trasē ir aizliegta. Šā noteikuma neievērošanas gadījumā sportists tiek diskvalificēts.
12.5. Sodi  par "Zilonis Babītē 2020" nolikuma pārkāpumiem:
nav saskatāms sportista numurs: brīdinājums;
trūkst jebkura obligātā ekipējuma pozīcija (trasē un finišā): + 2 st.
neatļauta palīdzība sportistam trasē: diskvalifikācija;
palīdzības nesniegšana citiem sportistiem nepieciešamības gadījumā: diskvalifikācija;
trūkst kontroles atzīmes par kontrolpunkta šķērsošanu: diskvalifikācija.


13. Foto
Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās darbosies fotogrāfi, kas piefiksēs sacensību gaitu. Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

14. Vispārīgie noteikumi
14.1. Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību traumu un citu problēmu gadījumos.
14.2. Trasē aizliegts atstāt atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktā esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.
14.3. Sacensību trases vietām šķērso vai iet pa koplietošanas satiksmes ceļiem, tāpēc, pārvietojoties pa tiem vai tos šķērsojot, jāievēro Latvijas Republikas Satiksmes noteikumos paredzētās normas.
14.4. Sacensību trase nav organizatoru privāta teritorija, un tāpēc ar cieņu un izpratni jāizturas pret citiem tur esošiem cilvēkiem, saimniecisko rosību un transporta plūsmu. Ar cieņu un izpratni jāizturas pret sacensību brīvprātīgajiem darbiniekiem un tiesnešiem.
14.5. Ja redzat, ka trasē sportistam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, zvaniet uz numurā norādīto mobilā tālruņa numuru un palīdziet nokļūt līdz tuvākajai apdzīvotai vietai vai uzkodu punktam.
14.6. Apdzenot citus sportistus, tas jādara, neapdraudot sevi vai citus, jāizturas pieklājīgi.
14.7. Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem.
14.8. Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks piekrīt savu personas datu apkopošanai, pārstrādei un publiskošanai skrējiena darbības nodrošināšanai saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu ("GDPR").
Lai nodrošinātu skrējiena norisi, dalībnieks piekrīt, ka personas dati tiek nodoti sekojošiem ārējo servisu nodrošinātājiem:

 • GANDI SAS (reģ nr. 423 093 459 RCS PARIS, Francija) - mākoņpakalpojums
 • SIA Digitālā Pele (reģ.nr.: 40003894486) - sacensību numuru drukāšana
 • SIA Hopsaa (reģ.nr.: 40103192076) - sacensību rezultātu uzskaite
 • SIA Stohotel (reģ. nr. 40003949159) - mājaslapas uzturēšana


15. Izmaiņas nolikumā
15.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā līdz 04.05.2022.
15.2. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.