Garkalnes gerb

 

   

NOLIKUMS

Purva un taku skrējiens "Maltuve"

 

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt sportu un fiziskas aktivitātes.
1.2. Popularizēt skriešanu un nūjošanu brīvā dabā un ainaviski skaistā vidē.
1.3. Popularizēt Garkalnes novadu.

2. Sacensību vadība
2.1. Sacensības organizē biedrība “Meža taku skrējieni” sadarbībā ar Garkalnes novada pašvaldību un SIA Burģis.
2.2. Sacensību direktors – Vilmārs Zeme (+371 22063660, v.zeme@inbox.lv)
.
3. Vieta un laiks
3.1. Sacensību norises datums – 2019. gada 20. aprīlis.
3.2. Sacensību starts un finišs – atpūtas komplekss „Namdaru darbnīca”, Garkalnes novadā, Garkalnē.

4. Trases

18+km
 • Starts – 20.aprīlī plkst. 10.00.
 • Laika limits – 3 stundas.
 • Kontrolpunkts – nav
 • Viens uzkodu/dzērienu punkts (sk. nolikuma 7. punktu).
 • Apbalvošana – plkst. 13.00.
5+ km
 • Starts – 20. aprīlī plkst. 10.30.
 • Laika limits – 1 stunda.
 • Kontrolpunkts – nav
 • Uzkodu punkti – nav.
 • Apbalvošana – 12.00

5. Dalībnieku vecuma grupas
Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem, kuri starta dienā ir sasnieguši šādu vecumu:

 
Distance / Grupa V/S - 1 V/S - 2 (1979. – 1988. g.) V/S - 3 (1978. g. un vecāki) V/S - Nūjo (2003. g. un vecāki)
5+ km √(1989. – 2009.g.)
18+ km √(1989. – 2003.g.)
 
Purva un taku skrējienā „Maltuve” var piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību distancei.
 
6. Dalības maksa un reģistrācija
6.1. Dalībnieku pieteikšanās notiek internetā – www.cet.lv.
Reģistrācija tiek atvērta 2019. gada 1. martā.
6.2. Dalības maksa ir vienāda gan skrējējiem, gan nūjotājiem.
 
Reģistrēšanās un dalības apmaksas datums 5+ km 18+ km
01.03.19.–31.03.2019. 7 € 15 €
01.04.19.–16.04.2019. 10 € 20 €
Uz vietas 20.04.2019. 15 € 30 €
 
Reģistrējoties ONLINE individuāli, Garkalnes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem tiek piešķirta atlaide 10 %

6.3. Dalības maksā ietilpst: personalizēts dalībnieka numurs (dalībniekiem, kas reģistrējusies līdz 16.04.2019.), piemiņas medaļa visiem finišējušies dalībniekiem, uzkodas un dzērieni trasē un finišā, rezultātu uzskaite finišā, trases marķējums, tiesnešu darbs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā un sacensību organizatoriskie izdevumi.
6.4. Ja dalībnieks atsauc savu dalību, dalības maksa netiek atmaksāta.
6.5. Dalības maksa netiek atmaksāta arī Force Majeure gadījumos.
6.6. Reģistrējoties samaksa veicama:

Biedrība "Meža taku skrējieni",
reģ. nr. 40008249642,
adrese: Ezera iela 11-11, Rīga, LV-1034,
Konta nr. LV83HABA0551041534505
AS Swedbank,
Maksājumā obligāti norādīt : vārds, uzvārds, distance, "Maltuve".
 
6.7. Numuru saņemšana un jaunu dalībnieku reģistrācija sākot no plkst. 8.30 Namdaru darbnīcā.

7. Uzkodu punkti
 
Distance Uzkodu punktu skaits Vieta
5+ skriešana / nūjošana 0 -
18+ skriešana / nūjošana 1 ~10 km
 
Ēdienu un dzērienu sortiments:
Augļi, žāvēti augļi, cepumi, mazsālīti gurķi, olīvas, Coca-Cola tipa dzēriens, ūdens. Pieļaujama uzkodu sortimenta atšķirība dažādos punktos.

Skrējiena ”Maltuve” trasēs dalībnieki dodas katrs ar savu dzeramo trauku, jo uzkodu (dzeršanas) punktos vienreiz lietojamo kartona vai plastmasas glāžu NEBŪS! MTS kategoriski iestājas pret atkritumu kalnu nevajadzīgu vairošanu un dabas resursu vieglprātīgu izšķērdēšanu.

8. Skrējēju veselības stāvoklis un ekipējums
8.1. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību attiecīgās distances veikšanai un apliecina to ar parakstu, saņemot dalībnieku numuru.
8.2. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
8.3. Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai risinātu radušos situāciju un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni +371 22063660 .
8.4. Sacensību organizatori pilnvarojuši trases tiesnešus sekot sacensību norisei tā, lai tiktu maksimāli ievēroti pašpietiekamības noteikumi, izslēdzot jebkādu sportista atbalstītāja palīdzību, izņemot gadījumu, ja ir nepieciešama mediķu palīdzība.
8.5. Līdzjutēji nedrīkst atrasties uzkodu punktos, nedrīkst palīdzēt ekipējuma apkopšanā, noņemšanā, ēdienu un dzērienu pasniegšanā, kā arī nedrīkst atrasties kopā ar sportistu trasē. Aizliegts sportistus pavadīt arī ar velosipēdu.
8.6. Sacensību gaitā tiesnešiem ir tiesības sportistu uz laiku apturēt, lai sakārtotu dalībnieka numuru, ja tas ir atplīsis vai citādi nav redzams.
8.7. Ja kāds dalībnieks startē ar nūjām, tās jānes līdzi visu distanci.
8.8. Obligātais ekipējums visiem sacensību dalībniekiem:
 
Trase 0,5 l dzēriena rezerve Mobilais tālrunis (uzlādēts)
5+ km Ieteicams Ieteicams
18+ km Ieteicams
 
8.9. Obligātais ekipējums jāsaglabā līdz finišam, un trases tiesnešiem ir tiesības veikt obligātā ekipējuma pārbaudi.

9. Apbalvošana
9.1 Tiks apbalvoti absolūtie uzvarētāji (1.- 3. vietas ieguvēji) sieviešu un vīriešu kategorijā katrā distancē.
9.2 Ar diplomiem tiks apbalvoti 1.– 3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā
9.3 Katrs finišētājs saņems piemiņas medaļu.
 
10. Trases marķējumi
10.1. Trases marķētas ar sarkanbaltām plastmasas norādēm pie koku un krūmu stumbriem un zariem. Trases krustojumos vai asos pagriezienos papildus tiks izmantotas virziena norādes, pirms bīstamākajām vietām – grāvjiem, miklājiem, stāvām nogāzēm vai satiksmes ceļiem – tiks izliktas papildu brīdinājuma zīmes.
10.2. Marķējumi tiks izvietoti 1–2 dienas pirms sacensību sākuma un novākti 1-2 dienu laikā pēc sacensībām.
10.3. Ja sacensību laikā esi apmaldījies vai kādu laiku neredzi marķējumu, centies atgriezties vietā, kur pēdējo reizi redzēji marķējumu. Ja domā, ka marķējums ir nepareizs, zvani tiesnesim un seko viņa norādījumiem, bet pats tos nemaini.
10.4. Marķējumus nebojā un neplēs, un, ja redzi, ka tas ir izdarīts, novieto vai piesien marķējumu atpakaļ.

11. Tiesāšana, sodi un diskvalifikācija
11.1. Rezultātu fiksēšanai tiek izmantota elektroniskā laika kontroles sistēma.
11.2. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikumā minētās prasības.
11.3. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.
11.4. Jebkura palīdzības sniegšana sportistiem no malas ir aizliegta. Šā noteikuma neievērošanas gadījumā sportists tiek diskvalificēts.
11.5. Sodi par purva un takau skrējiena "Maltuve" nolikuma pārkāpumiem:
 • Nav brīvi saskatāms sportista numurs: brīdinājums;
 • Trūkst obligātā ekipējuma pozīcija (trasē un finišā): + 4 st.
 • Neatļauta palīdzība sportistam trasē: diskvalifikācija;
 • Palīdzības nesniegšana citiem sportistiem nepieciešamības gadījumā: diskvalifikācija;
 • Trūkst kontroles atzīmes par kontrolpunkta šķērsošanu: diskvalifikācija.
12. Foto
Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās darbosies fotogrāfi, kas piefiksēs sacensību gaitu. Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
 
13. Vispārīgie noteikumi
13.1. Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību traumu un citu problēmu gadījumos.
13.2. Nedrīkst atstāt atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.
13.3. Sacensību trases vietām šķērso vai iet pa koplietošanas satiksmes ceļiem, tāpēc, pārvietojoties pa tiem vai tos šķērsojot, jāievēro Latvijas Republikas Satiksmes noteikumos paredzētās normas.
13.4. Sacensību trase nav organizatoru privāta teritorija, un tāpēc ar cieņu un izpratni jāizturas pret citiem tur esošiem cilvēkiem, saimniecisko rosību un transporta plūsmu. Ar cieņu un izpratni jāizturas pret sacensību brīvprātīgajiem darbiniekiem un tiesnešiem.
13.5. Ja redzat, ka trasē sportistam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, zvaniet uz numurā norādīto mobilā tālruņa numuru un palīdziet nokļūt līdz tuvākajai apdzīvotai vietai vai uzkodu punktam.
13.6. Apdzenot citus sportistus, tas jādara neapdraudot sevi vai citus sportistus un tūristus, un jāizturas pieklājīgi.
13.7. Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu skrējiena kvalitatīvu darbību.
 
14. Izmaiņas nolikumā
14.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā līdz 01.04.2019.
14.2. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.