Mēbeļu veikals "'Čiekurs" dailrade

 

Skrējiena PATRIOTS 2018 nolikums

 
1. Norises laiks, vieta un dienas kārtība

Skrējiens neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies 2018. gada 17. novembrī Jelgavas novada Valgundes pagasta Ziemassvētku kauju muzeja «Mangaļi» teritorijā un apkārtnē.

 • 10.00–11.45 reģistrācija 23+ km distancei
 • 10.00–13.00 reģistrācija 8+ km distancei
 • 12.00 starts 23+ km distancei
 • 13.15 starts 8+ km distancei
 • 15.00 bezmaksas ekskursija gida pavadībā
 • 16.00 abu distanču uzvarētāju apbalvošana un izloze

2. Distance un kontrollaiks

Distance

Kontrollaiks

8+ km skriešana / nūjošana

2,5 h

23+ km skriešana / nūjošana

4 h

 3. Dalībnieki

Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem, kuri starta brīdī sasnieguši:
 • 8+ km distancē 14 gadu vecumu
 • 23+ km distancē 18 gadu vecumu
Svētku skrējienā «Patriots» var piedalīties arī jaunāki dalībnieki, nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas atbildību par dalībnieka atbilstību distancei.

Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot numuru.

Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

Pirmo reizi īpašs piedāvājums karavīriem un zemessargiem – patruļu skrējiens 23+ km distancē. Patruļu skrējienā komandā 4 cilvēki neatkarīgi no dzimuma un vecuma, bet ne jaunāki par 18 gadiem sacensību starta brīdī. Dalībnieki startē reizē un reizē arī finišē. Atstarpe laika ziņā starp komandas pirmo un pēdējo dalībnieku nedrīkst pārsniegt 5 sekundes. Komandas piedalās lauku kaujas formas tērpā. Ekipējums: mugursoma, uzkabes veste, bruņucepure. Ekipējuma kopējais minimālais svars nedrīkst būt mazāks par 25 kg. Patruļu skrējienā komandu drīkst veidot tikai no viena militāra formējuma, reģistrējoties norādot bataljona vai cita militāra formējuma nosaukumu. No viena formējuma var pieteikt neierobežotu komandu skaitu. Ja no viena formējuma ir vairākas komandas, tad attiecīgi 1., 2. utt. komanda.

Dalības maksas skatīt 6. punkta tabulā.

4. Uzkodu punkti
 

Distance

Uzkodu punktu skaits
Vieta

23+ km skriešana / nūjošana

1

Ložmetējkalns (14. km)

 
5. Apbalvošana
 

Absolūti ātrākie skrējēji kā 23+ km, tā arī 8+ km distancēs vīriešu un sieviešu konkurencē tiks apbalvoti ar ceļojošām balvām, kas darinātas speciāli svētku skrējienam «Patriots».

Ar izlozes palīdzību (pēc dalībnieku numuriem) tiks noteikti skrējiena atbalstītāju sarūpēto pārsteiguma balvu īpašnieki.

Patruļu skrējiena pirmo trīs vietu ieguvēju komandas tiks apbalvotas ar speciāli šim pasākumam gatavotām balvām.

6. Dalības maksa un reģistrācija

Reģistrējies ONLINE no 1. oktobra

Dalības maksa jāveic uz kontu:
Biedrība "Meža taku skrējieni"
Reģ. Nr. 40008249642
Swedbank konts: LV83HABA0551041534505
Maksājuma mērķī norādi PAT2018, vārds, uzvārds, distance.
 
Civilpersonām:
 

Distance\Apmaksas datums

01.10. - 31.10

01.11 - 12.11

uz vietas 17.11

8+km

10 € (personalizēts dalībnieka numurs)

15 € (personalizēts
dalībnieka numurs)

20 €

23+km

20 € (personalizēts dalībnieka numurs)

25 € (personalizēts
dalībnieka numurs)

30 €

 
Militārpersonām (karavīriem, zemessargiem, jaunsargiem):
 

Distance\Apmaksas datums

01.10. - 31.10

01.11 - 12.11

uz vietas 17.11

8+km

10 € (personalizēts dalībnieka numurs)

15 € (personalizēts dalībnieka numurs)

20 €

23+km

15 € (personalizēts dalībnieka numurs)

20 € (personalizēts dalībnieka numurs)

30 €

Patruļu skrējiens (23+)

50 € (personalizēts dalībnieka numurs)

60 € (personalizēts dalībnieka numurs)

70 €


Patruļu skrējienam dalības maksa norādīta par komandu.

Militārpersonām, saņemot numurus, jāuzrāda apliecība.

Katram dalībniekam viena ēdiena porcija finišā ir bez maksas. Ja vajadzīga papildu porcija līdzbraucējiem, par to jāveic apmaksa 3 eiro, to norādot maksājumā. Sacensību centrā saņemot dalībnieka numuru, saņemsi arī papildu talonu.

Dalības maksā iekļauts: dalībnieka numurs, rezultātu uzskaite finišā, uzkodas finišā (visiem) un trasē (23+ distancei), pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi. Katrs svētku skrējiena dalībnieks kopā ar sacensību numuru saņems pasākuma piemiņas nozīmīti. Ja sportists atsauc piedalīšanos, dalības maksa netiek atmaksāta.

Dalības maksa netiek atdota Force Majeure gadījumos.

7. Aktuāli

Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi. Nedrīkst atteikt palīdzību citiem sportistiem traumu un citu problēmu gadījumos.

Sacensības notiek Ķemeru nacionālā parka teritorijā, tāpēc jāievēro saistošie noteikumi par uzvedību, atrodoties parka teritorijā. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktā esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Lai nodrošinātu skrējiena PATRIOTS kvalitatīvu darbību, reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma attiecīgajiem pantiem, kā arī Vispārējo datu aizsardzības regulai ("GDPR").

Lai nodrošinātu skrējiena norisi, dalībnieks piekrīt, ka personas dati tiek nodoti sekojošiem ārējo servisu nodrošinātājiem:

 • GANDI SAS (reģ nr. 423 093 459 RCS PARIS, Francija) - mākoņpakalpojums
 • SIA Digitālā Pele (reģ.nr.: 40003894486) - sacensību numuru drukāšana
 • SIA Hopsaa (reģ.nr.: 40103192076) - sacensību rezultātu uzskaite

8. Foto

Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās strādās fotogrāfi, kas sacensību gaitā iemūžinās dalībniekus. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem skrējiena PATRIOTS 2018 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

9. Izmaiņas nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā līdz 17.10.2018. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Ņemot vērā Ziemassvētku kauju muzeja «Mangaļi» apkārtnes teritorijas lielumu, skrējiena organizatoriem ir tiesības noteikt dalībnieku skaita limitu, par to informējot sacensību dalībniekus reģistrācijas laikā.
 
10. Organizatori

Biedrība «Meža taku skrējieni» un SIA «Burģis» sadarbībā Kara muzeju, tā filiāli –Ziemassvētku kauju muzeju «Mangaļi», Jelgavas novada pašvaldību, Aizsardzības ministriju un ZS 52. kājnieku bataljonu, SIA «Daiļrade Koks».

11. Starta / finiša atrašanās vieta

Ziemassvētku kauju muzejs (Jelgavas novada Valgundes pagasta «Mangaļos», LV-3017).