Rogaini “Kuiteņa maldonis 2019” juhend.

1. Eesmärk

 • Rogaini (pika kontrollajaga võistkondliku valikorienteerumise), kui tervisliku ja sportliku ala populariseerimine.

 • Parimate osavõtjate välja selgitamine erinevatel distantsidel ja vanusegruppides.

 • Valka-Valga linnade ja lähiümbruskonna kultuurajaloolise pärandi ning kauni looduse tutvustamine.

2. Võistluste aeg ja koht.

Rogain “Kuiteņa Maldonis 2019" (3h / 6h) toimub igasuguste ilmaolude korral:

 • 12.10.2019. – Valkas (Läti),Valgas (Eesti) ja linnade lähiümbruses.

 • Start ja finiš – Valka, J.Cimze nim gümnaasiumi spordihall, Raiņa tn 28a

3. Päevakava

 • 08.00 – 10.00 rinnanumbrite väljastamine

 • 08.00 – 10.00 uute võistkondade registreerimine

 • 10.00 – kaartide väljastamine

 • 10.45 – 10.59 SI-kaartide registreerimine (check)

 • 11.00 – start 3h ja 6h distantsidel

 • 14.00 – 3h distantsi kontrollaja lõpp

 • 15.00 – autasustamine (3h distants)

 • 17.00 – 6h distantsi kontrollaja lõpp

 • 18.00 - autasustamine (6h distants)

 4. Osavõtjate võistlusklassid ja distantsid

Distants / Võistlusklass

M-O

W-O

X-O

M-J

W-J

X-J

M-V

W-V

X-V

M-SV

W-SV

X-SV

 

F

 

Kuiteņa maldonis 3 h

 

V

 

V

 

-

 

-

 

V

Kuiteņa maldonis 6 h

 

V

 

-

 

V

 

V

 

V

 • M-O, W-O un X-O: vabaklass (OPEN): meeste, naiste ja segavõistkonnad

 • M-J, W-J un  X-J: noored: meeste, naiste ja segavõistkonnad, võistkonna liikmete vanus kuni 23 aastat

 • M-V, W-V un X-V: seeniorid: meeste, naiste ja segavõistkonnad, võistkonna liikmete vanus vähemalt 40 aastat

 • M-SV, W-SV X-SV: veteranid: meeste, naiste ja segavõistkonnad, võistkonna liikmete vanus vähemalt 55 aastat

 • F -pereklass, mille puhul ühe liikme vanus on kuni 14 aastat. Perevõistkonna osavõtutasu arvutatakse vastavalt selle liikmete vanuseklassidele. Osavõtja vanuse, võistlusklassi kuulumise ja osavõtutasu suuruse puhul võetakse aluseks võistluse toimumise kuupäev ( 12.10.2019).
 

5. Osavõtustasu

Periood

Noored (kuni 18-aastased)

Täiskasvanud (18–54)

Veteranid (55 ja vanemad)

01.09.-10.09.

9 €

18 €

14 €

11.09.-08.10.

15 €

25 €

20 €

12.10 uz vietas Valkā

20 €

30 €

25 €

SPORTident - 2,00 €

Osavõtutasu ei tagastata Force Majeure juhul.
Osavõtutasus sisaldub –  võistluse SI-kiip, kaardi valmistamine, randmepaelad, rinnanumber, haaknõelad, joogivesi rajal ja suupisted finišis, tulemuste fikseerimise seadmed ja tulemuste töötlemine, kohtunike töö, meditsiiniline esmaabi võistluste toimumiskohal, võistluste korralduskulud.

6. Osavõtutasu maksmise kord

Osavõtutasu palume üle kanda järgmisele arvele:

Biedrība "Meža taku skrējieni"

Reģ. nr. 40008249642

A/S Swedbank konto LV83HABA0551041534505

Makse selgitusse märkida – KM2019, võistkonna nimi, eesnimi, perekonnanimi, distants.

Registreerudes kuni 10.09 ja 08.10 tuleb osavõtutasu üle kanda vastava kuupäevani (laekumine hiljemalt 12.09 või 10.10)! Vastasel korral kohaldatakse järgmist tasumäära.

Kui osavõtutasu maksmiseks on vajalik arve, palume kirjutada info@cet.lv, märkides maksja rekvisiidid (nimetus, registrikood, pangakonto) ning teave, mille kohta arve esitada.

Täies mahus osavõtutasu mitte tasunud võistkondi starti ei lubata.

7. Tulemused, võitjate autasustamine

Võistkonna tulemuseks on SI-kaartidel registreeritud KP-de läbimisel kogutud punktide summa, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral loetakse paremaks konkreetse punktisumma kogumiseks vähem aega kulutanud võistkond.

Kuiteņu Maldonis 3h distantsil autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda. Noorte võistlusklassis osalevaid võistkondi hinnatakse automaatselt ka vastavates vabaklassides.

Kuiteņu Maldonis 6h distantsil autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda. Seenioride ja veteranide võistlusklassides osalevaid võistkondi hinnatakse automaatselt ka vastavates vabaklassides.

Võta kaasa välja lülitatud, laetud patareiga mobiiltelefon, et hädaolukorras saaks korraldajatega ühendust võtta. Riietu vastavalt ilmastikuoludele.

Kui osavõtja soovib võistluse katkestada, ei taga võistluste korraldaja tema jõudmist finišisse. Terviseprobleemide korral tuleb kasutada kohtunike ja teiste osavõtjate abi tekkinud probleemi lahendamiseks ning teatada sellest telefoni teel võistluse korraldajatele.

8. Foto

Korraldajatel on õigus turunduse ja reklaami eesmärgil kasutada võistluste ajal tehtud fotosid ja videomaterjale seda eelnevalt kooskõlastamata nendel olevate inimestega.

9. Reeglid, hindamine, trahvid ja erijuhised

Võistlused toimuvad kooskõlas Läti Orienteerumisföderatsiooni poolt kinnitatud rogaini võistluste tingimustega , kui käesolevas juhendis ei ole sätestatud teisiti. Tingimuste lätikeelne versioon on avaldatud Läti rogaini kodulehel: http://rogaining.lv/?ucat=3.


Igale võistkonnale enne starti antakse:

 • Kaartide komplekt – võistluskaart igale osavõtjale. Kaardid on niiskuskindlad, aga võistlejad ise vastutavad kaardi niisketes oludes säilimise eest.

Võistluste ajal osavõtja ei tohi:

 • siseneda õuealadele, v.a juhul kui seda ei läbi tee

 • ületada haritud põllumaad

 • siseneda keelualadele

 • jätta rajale mistahes prügi

A5 formaadis võistkondade numbrid on ette nähtud võistkondade eristamiseks. Number tuleb kinnitada osavõtja riietuse või koti külge.

Kontrollpunktide läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi.

Et kontrollpunkti läbimine läheks arvesse, peavad kõik võistkonna liikmed tegema märke ühe minuti jooksul. Kontrollpunktid on märgitud oranž-valgete tähistega.

 • Kontrollaja ületamisel iga hilinetud minuti eest võistkond saab 1 trahvipunkti, mis lahutatakse võistkonna poolt kogutud punktide summast. Võistkonna hilinemisel üle 30 minuti see loetakse HILINENUKS (LATE) ja punktid tühistatakse.

 • SI-kaardi randmepaela purunemise korral võistkond diskvalifitseeritakse.

Korraldajatel on õigus diskvalifitseerida osavõtja, kes ei järgi avaliku korra reegleid ja võistlusjuhendi nõudeid. Korraldajad jätavad endale õiguse diskvalifitseerida osavõtja juhul, kui on ilmselgelt näha, et ta ei ole suuteline võistlust jätkama.

Osavõtuavaldus on ka garantii osavõtutasu tasumiseks. Osavõtjad, kes on esitanud avalduse, kuid võistlustel ei osale ning kuni 7. oktoobrini ei ole saatnud kirjaliku teadet loobumise kohta, peab maksma 50% osavõtutasust. Juhul, kui osavõtja mingil põhjusel ei stardi, makstud osavõtutasu ei tagastata. Korraldajatel on õigus anda osavõtutasu soodustusi sponsorite ja toetajate esindajatele, perekondadele.

10. Muudatused juhendis

Korraldajatel on õigus teha juhendis muudatusi ja täiendusi hiljemalt 30 päeva enne võistlusi. Korraldajad ei ole vastutavad selle eest, kui osavõtjad ei ole tutvunud juhendiga.

11. Korraldaja

Ühing "Meža taku skrējieni" koostöös Valka ja Valga omavalitsustega.

12. KP-de väärtused

KP väärtus vastab KP numbri kümnelisele kohale, väärtused on vahemikus 2 kuni 8 punkti. Võistlusmaastikul on 48 KP.

13. Oluline

Kõik osavõtjad järgivad vastastikuse viisakuse ja abistamise reegleid – osutavad üksteisele abi traumade ja muude probleemide korral. Enda järel ei tohi maha jätta prügi, näiteks kasutatud kauba pakendeid. Need tuleb viia toitlustuspunktides olevatesse prügikottidesse või finišisse.

Jooksule registreerimisega annab osavõtja nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja avaldamiseks ürituse toimumise tagamise eesmärgil vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele ("GDPR"), samuti annab nõusoleku tulemuste ja foto/video avaldamiseks veebilehtedel, sotsiaalvõrgus ja avalikus meedias.

Jooksu toimumise tagamiseks osavõtja annab nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks alljärgnevatele teenusettevõtetele:

 • GANDI SAS (reg nr: 423 093 459 RCS PARIS, Prantsusmaa) - pilveteenus
 • SIA Digitālā Pele (reg.nr: 40003894486) – võistluse rinnanumbrite trükkimine
 • SIA Hopsaa (reg.nr: 40103192076) – võistlustulemuste arvestus

Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Alla 18-aastase osavõtja tervisliku seisundi eest vastutavad vanemad, eestkostjad või treenerid.

Osavõtjal peab kaasas olema pass või ID-kaart, sest võistlused toimuvad Lätis ja Eestis ning võistluse käigus tuleb ületada riigipiiri.

Iga osavõtja on kohustatud täitma liikluseeskirju, kuna võistluspiirkonnas liiklust ei piirata.

14. Kaart

Kaardi autor ja distantside planeerimine – Raimonds Lapiņš.